Karneval 4
Karneval 1

Billedhugger Fritz Røed laget utsmykkingen på bakvegg i Grorud Samfunnshus "Karneval i Groruddalen"

Karneval 2
Karneval 3