GRORUD SAMFUNNSHUS BYDEL GRORUDS VAKSINESTED MOT KOVID 19

GRORUD SAMFUNNSHUS BYDEL GRORUDS VAKSINESTED MOT KOVID 19

Grorud Samfunnshus vil bidra i den nasjonale dugnaden og stiller huset til disposisjon som lokale for vaksinesetting.

Grorud Samfunnshus følger til enhver tid de pålegg som Oslo Kommune og smittevernmyndighetene pålegger oss. Vi vil i første halvår av 2021 være vaksineringsklinikk for kovid 19 i Bydel Grorud. Vi vil finne gode løsninger for våre faste leietakere. 

Cateringfirmaet, biblioteket og klubben holder det gående så gå inn på deres nettsider for nærmere informasjon.

Samdunnshusets daglige leder; Steinar Arnesen er tilgjengelig på telefon 907 35314 eller epost: steinar@grorudsamfunnshus.no

04.05.2020 12:00