GRORUD SAMFUNNSHUS FØLGER BYRÅDETS OG FHI`S PÅLEGG OG RÅD

GRORUD SAMFUNNSHUS FØLGER BYRÅDETS OG FHI`S PÅLEGG OG RÅD

Grorud samfunnshus vil være åpen for arrangementer.  Vi  vil følge FHI's og Byrådets anbefalinger og smittevernsregler.

Det er lov å ha maks 200 personer tilstede på merkede sitteplasser. alle mindre arrrangementer som foreningsliv, konfirmasjoner, minnestunder og korøvelser får vi til å gjennomføre. Vi i Grorud samfunnshus vil strekke oss langt for at våre kunder og brukere skal få gjennomført sine arrangementer. Ta kontakt hvis dere trenger råd.

Det er ikke mulig å gjennomføre dans. 

04.05.2020 12.00