GAVEBREV FRA SPAREBANKSTIFTELSEN DNB.

Grorud Samfunnshus har søkt om midler fra Sparebankstiftelsen DNB og har mottatt

350.000 kroner til teknisk utstyr innen lyd, lys og bilde.

Vi er meget takknemlig for gaven vi har mottatt av Sparebankstiftelsen DNB.

Mye av utstyret ble montert opp i forkant av Grorud Samfunnshus sitt 50 årsjubileum.

Denne gaven har gitt oss muligheter til å oppgradere Grorud Samfunnshus sin storsal og

derved gjøre mange flere og større arrangementer.

Hvilket igjen betyr at Grorud Samfunnshus igjen kan bli et attraktivt sted for ikke bare

bydel Groruds befolkning, men også hele Groruddalens befolkning.